Volley Team SafeSign Hasselt

Aanspreekpunt integriteit


Spelers, trainers en medewerkers ervaren onze club als een toffe en veilige omgeving. Die willen we actief bewaken. Daarom heeft de club een aanspreekpersoon integriteit (API) aangeduid voor meldingen, vermoedens, vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag (pestgedrag, ongewenst gedrag, geweld, mentaal of fysiek of seksueel misbruik, ... ), nl. Hugo Van Malcot. Hij is te bereiken via api@vtihasselt.be.